Rażąca bezczynność Wojewody Mazowieckiego – wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Wojewoda Mazowiecki dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (wyrok z 1 października 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 824/19).