Słowa kluczowe: skarga

„Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich”. Skuteczny wniosek? Skuteczna skarga? Skuteczna petycja?

Stowarzyszenie opracowało tematyczne ulotki i plakaty dotyczące próśb, wniosków, skarg i petycji zadedykowane skazanym.

Słowa kluczowe: , , , , , , ,

SIP skarży rząd do Komisji Europejskiej za brak pomocy dla cudzoziemców pokrzywdzonych przestępstwami

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Polska nie wdrożyła prawidłowo zapisów unijnej dyrektywy odnoszącej się do kompensaty dla pokrzywdzonych przestępstwami.

Słowa kluczowe: , ,

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę, którą napisali prawnicy Stowarzyszenia sekcji „Wolność” w sprawie odpowiedzialności Służby Więziennej za śmierć aresztowanego dwudziestolatka

W dniu 10 września 2014 r. ETPCz zakomunikował rządowi Polskiemu skargę Parkitny przeciwko Polsce.

Słowa kluczowe: , , , ,

Przygotowaliśmy skargę na nieludzkie i arbitralne traktowanie tymczasowo aresztowanego cierpiącego na zburzenia psychiczne

Rząd polski wystąpił z ugodą w sprawie Łukasz Zawadzki przeciwko Polsce toczącą się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Słowa kluczowe: , ,

Skarga SIP do Komisji Europejskiej – dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę zobowiązań dotyczących dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce