Projekt „Watch 24”

31 marca 2010 r. zakończyliśmy dwuletni projekt strażniczy „Watch 24”

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie gwarancji i standardów postępowania z więźniami oraz pomoc w realizacji ich praw i poszanowania ich wolności.
  2. Promowanie i badanie polityki readaptacji skazanych.

Działania:

  • Zwiększenie dostępu do informacji prawnej i poradnictwo prawne dla skazanych. Zakres porad obejmuje kwestie, które bezpośrednio wynikają z pozbawienia wolności i wpływają na status prawny oraz społeczny skazanych (sprawy cywilne, rodzinne, karne, realizacja praw z art. 102 kkw).
  • Monitoring jednostek penitencjarnych.
  • Spotkania eksperckie i spotkania Koalicji „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”.
  • Analiza polskiego systemu postpenitencjarnego i polityki prowadzonej w tym zakresie.
  • Promowanie modelu przygotowywania więźniów do zwolnienia i wspierania ich działań podejmowanych już po nim.

Sprawozdanie z realizacji projektu w języku polskim: WATCH24-sprawozdanie

Przeczytaj o nas: http://watchdog.org.pl/2,633,watch_more__jak_w_polsce_respektowane_sa_prawa_wiezniow.html oraz na naszej stronie opcat.interwencjaprawna.pl

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce