Youth Empowerment and Innovation project (YEIP)


grantodawca: Program Erasmus +
termin realizacji: 28.02.2017 –27.02.2020
kwota dofinansowania: 1.037.865 EUR
lider: IARS International Institute (UK)

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie strategii zapobiegania i zwalczania marginalizacji i radykalizacji młodzieży w Europie poprzez poszukiwanie ich przyczyn w dialogu z młodymi ludźmi, w szczególności pochodzącymi ze środowisk narażonych na dyskryminację oraz zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem.

Podczas trzyletniego projektu młodzi ludzie wraz z naukowcami oraz przedstawicielami władz rządowych i samorządowych będą pracować nad opracowaniem i wdrożeniem strategii zapobiegających radykalizacji ich rówieśników. Udział w projekcie przedstawicieli administracji państwowej pozwoli na bezpośrednie przełożenie wypracowanych w ramach projektu YEIP rozwiązań na praktykę.

PARTNERSTWO W PROJEKCIE YEIP

WŁADZE PUBLICZNE
Cypr
: Urząd Miasta Engomi
Grecja: Ministerstwo Środowiska, Energii i Zmian Klimatycznych; Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis Sykeon (urząd miejski)
Polska: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Portugalia: Camara Municipal de Oliveira de Azemeis (urząd miejski)
Rumunia: Rada Narodowa ds. Zwalczania Dyskryminacji (ministerstwo); Ministerstwo Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu
Szwecja: Lansstyrelsen I Kalmar Ian (Rada miejska Kalmar)
Wielkia Brytania: Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
Włochy: Regione Ligura (ministerstwo)

BADACZE
Cypr
: Centrum Zaawansowanych Badań i Rozwoju Edukacji (CARDET)
Grecja: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou (KMOP)
Polska: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
Portugalia
: Inovamais – Servicos de Consultadoria Em Inovacao Tecnologica
Rumunia: Fundatia Schottener Servicii Sociale
Szwecja: Linne Universitetet
Wielka Brytania: IARS; Khulisa (target group/stakeholder), Buckinghamshire New University (target group/stakeholder)
Włochy: Anziani e non solo

Strona projektu: http://www.iars.org.uk/content/youth-empowerment-and-innovation-project-yeip

Koordynatorka:  Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce