Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W ofercie SIP dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców znajdą Państwo poradnictwo prawne – dostosowane do indywidualnych przypadków – związane z legalizacją pobytu oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do podjęcia pracy przez osoby z krajów spoza UE.

W każdej sprawie dotyczącej zatrudnienia cudzoziemca proponujemy najpierw konsultację wstępną, po której prawnik SIP będzie mógł wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta.

Konsultacja wstępna

 • analiza okoliczności sprawy
 • analiza dokumentów
 • wybór najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W zależności od wyników rozpoznania sprawy w czasie konsultacji wstępnej oferujemy konsultacje prawne dla trzech kategorii spraw – każde w wymiarze podstawowym i rozszerzonym.

Porady prawne za pośrednictwem e-maila:
Oferujemy Państwu możliwość uzyskania konsultacji wstępnej za pomocą e-maila.
W tym celu prosimy o opisanie sprawy i wysłanie jej na adres dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl. Po weryfikacji czy sprawa może być rozwiązana e-mailowo wyślemy prośbę o dane do faktury, a po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prawnik Stowarzyszenia skontaktuje się z Państwem i udzieli porady.
Cena porady – 200PLN – obejmuje odpowiedź na Państwa pytania i ewentualne późniejsze wątpliwości dotyczące opisanej sprawy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce.
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • (w wariancie rozszerzonym) osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

orientacyjna cena ↓


Zezwolenie na pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce.
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • (w wariancie rozszerzonym) osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

orientacyjna cena ↓


Zezwolenie na pobyt i pracę

Kompleksowa obsługa prawna obejmująca:

 • wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybszą legalizację pobytu w Polsce i umożliwienie podjęcia legalnej pracy
 • udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
 • (w wariancie rozszerzonym) osobistą reprezentację klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

orientacyjna cena ↓


Orientacyjne koszty usług

Poniższe ceny są orientacyjne i przykładowe, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W razie zatrudniania przez pracodawcę większej liczby cudzoziemców możliwe są negocjacje stawek.

wariant podstawowy wariant rozszerzony
Konsultacja wstępna 200 zł
Sporządzenie odwołania 500 zł
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi 300 zł 600 zł
Zezwolenie na pracę 1000 zł 2000 zł
Zezwolenie na pobyt i pracę 1500 zł 3000 zł

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)

"Większość cudzoziemców pochodzących z krajów znajdujących się poza granicami UE, aby podjąć legalnie pracę w Polsce, w zależności od tego, na jakiej zasadzie tu przebywa (wiza, karta pobytu, oddelegowanie do pracy zagranicą etc.), musi mieć zezwolenie na pracę. Jest ono wymagane zarówno w przypadku umów o pracę, jak umów cywilnoprawnych (czyli też przy umowach o dzieło i umowach zlecenia). W niektórych przypadkach obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii zamiast zezwolenia na pracę muszą mieć inny dokument (tzw. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca). Generalnie przepisy w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce są dość zawiłe."