Oferta

Pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców proponujemy:

poradnictwo prawne związane z legalizacją pobytu oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do podjęcia pracy przez osoby z krajów spoza UE

szkolenia z zakresu legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Środki finansowe pozyskane w ramach poradnictwa dla pracodawców przeznaczamy na bezpłatne porady prawne dla cudzoziemców i uchodźców.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)

"Większość cudzoziemców pochodzących z krajów znajdujących się poza granicami UE, aby podjąć legalnie pracę w Polsce, w zależności od tego, na jakiej zasadzie tu przebywa (wiza, karta pobytu, oddelegowanie do pracy zagranicą etc.), musi mieć zezwolenie na pracę. Jest ono wymagane zarówno w przypadku umów o pracę, jak umów cywilnoprawnych (czyli też przy umowach o dzieło i umowach zlecenia). W niektórych przypadkach obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii zamiast zezwolenia na pracę muszą mieć inny dokument (tzw. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca). Generalnie przepisy w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce są dość zawiłe."