O nas

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – kluczowa polska organizacja zajmująca się tematyką migracji

Od 10 lat prowadzimy poradnictwo prawne dla cudzoziemców. W tym czasie nasi eksperci udzielili wsparcia prawnego i integracyjnego ponad 20 000 migrantów, a także przeszkolili 2500 przedstawicieli administracji publicznej oraz około 7000 osób tworzących środowisko szkolne (nauczyciele, uczniowie i ich rodzice).

Zespół SIP to 9 prawników (w tym 2 radców prawnych) oraz 3 doradców. Są oni do Państwa dyspozycji, jeśli zatrudniacie lub planujecie zatrudnić cudzoziemców w Polsce i potrzebujecie rzetelnej porady oraz pomocy w przejściu przez skomplikowane procedury związane z uzyskaniem zezwoleń wymaganych przez polskie prawo.

W obecnej sytuacji – w której kryzys demograficzny, a zatem i kryzys na rynku pracy, zbiega się w czasie z nasilonymi migracjami – naszą ofertę kierujemy do nowej grupy odbiorców: pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Nasze kompetencje, wiedza, doświadczenie – dogłębna znajomość środowiska migrantów – sprawiają, iż jest to jedyna tego rodzaju oferta na rynku.

Zobacz wypowiedzi osób, którym pomogliśmy:

 

 

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 22 621 51 65
(w godzinach 10:00 - 16:00)